Процедура №Т00190 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00190
Първа дата05.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2124с, 2125с, 2126с, 2127с, 2128с, 2129с

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция