Процедура №Т00162 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00162
Първа дата26.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект/и с №№ 2123, 2124, 2140, 2141

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция