Процедура №Т00164 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00164
Първа дата26.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция