Процедура №Т00165 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00165
Първа дата01.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти с №№ 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция