Процедура №Т00141 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00141
Първа дата23.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект/и с №№ 2131-1, 2132-1, 2133-1, 2134-1, 2135-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция