Процедура №Т00106 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00106
Първа дата16.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности за Обект № 1-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция