Процедура №Т00083 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00083
Първа дата03.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества добита дървесина от територията на ТП "ДГС Крумовград", включена в Обекти №№ 2126-1, 2127-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция