Процедура №Т00088 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00088
Първа дата05.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества добита дървесина - Обекти №2109-2, 2110-1, 2111-2, 211-2, 2113-2, 2114-2, 2115-2, 2116-2, 2117-2, 2118-2, 2119-1.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция