Процедура №Т00089 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00089
Първа дата05.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция