Процедура №Т00090 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00090
Първа дата08.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща сеч, разкрайване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обекти №№ 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143,

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция