Процедура №Т00075 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00075
Първа дата01.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи стопанисване - кастрене, подпомагане на естественото възобновяване, отгледни сечи в млади насаждения без материален добив и ограничаване негативното влияние на инвазивни видове в горски култу

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция