Процедура №Т00079 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00079
Първа дата01.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция