Процедура №Т00072 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00072
Първа дата29.01.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Попълване и отглеждане на иглолистни култури"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция