Процедура №60 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИН60
Първа дата29.01.2021
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ЕТ01365 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2113

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция