Процедура №64 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИН64
Първа дата29.01.2021
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ЕТ01369 ТП ДГС Карлово / Обект №: 2117

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция