Процедура №Т00048 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00048
Първа дата26.01.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №№ 2102, 2104, 2118, 2119

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция