Процедура №Т00031 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00031
Първа дата15.01.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2102, 2104, 2118, 2119

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция