Процедура №Т00023 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00023
Първа дата11.01.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПопълване, отглеждане и кастрене на култури, включени в Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция