Процедура №7 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИН7
Първа дата08.01.2021
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET01346 ТП ДГС Триград / Обект №: 2111

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция