Процедура №Т01307 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ01307
Първа дата23.12.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПочвоподготодвка 2 дка, попълване на горски култури - 60,6 дка, отглеждане на горски култури - 224 дка

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция