Процедура №1241 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИН1241
Първа дата27.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET01274ТП ДГС Ардино / Обект №: 2103

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция