Процедура №Т01180 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ01180
Първа дата24.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества добита дървесина, включена в Обекти №№ 2120, 2121, 2122, 2123, 2124 и 2125, с ограничение по чл. 115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция