Процедура №Т01168 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ01168
Първа дата24.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2107, 2108, 2109, 2110

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция