Процедура №1126 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИН1126
Първа дата19.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET01223 ТП ДГС Триград / Обект №: 2110

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция