Процедура №Т01085 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ01085
Първа дата19.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2112, 2113с, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция