Процедура №Т01086 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ01086
Първа дата19.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107с, 2108, 2109, 2110, 2111 - местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция