Процедура №1057 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИН1057
Първа дата16.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET01156 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2116-ЕТ

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция