Процедура №Т01003 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ01003
Първа дата13.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПодготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури в обект № 6 за 2020 г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция