Процедура №Т00954 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00954
Първа дата12.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТаен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2101, 2102, 2103, 2104, 2110, 2111, 2123 

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция