Процедура №Т00942 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00942
Първа дата11.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти с №№ 2120 и 2121, с ограничение за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция