Процедура №Т00908 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00908
Първа дата09.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 2117-1, 2118-1, 2119-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция