Процедура №Т00909 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00909
Първа дата09.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТаен търг за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението по чл. 38 от Наредбата за Местни търговци от Обекти №№ 2105МТ, 2115МТ, 2116МТ, 2118МТ, 2119МТ

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция