Процедура №Т00904 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00904
Първа дата06.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за добив на дървсина - Обекти №2101мф, 2102мф, 2103мф, 2104мф, 2105мф, 2106мф, 2107мф, 2108мф.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция