Процедура №Т00906 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00906
Първа дата09.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 2100-1, 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2106-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1, 2110-1, 2111-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция