Процедура №Т00907 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00907
Първа дата09.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП - гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, вк

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция