Процедура №224 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИН224
Първа дата26.10.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметУпражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП "м. Момин мост - м. Тъмраш развалините" - ІІІ степен, Етап 1: от км 0+000 до км 7+494 и от км 7+850 до края - км 12+204, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП "Д