Процедура №222 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИН222
Първа дата21.10.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП "Свеженска река" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП "ДЛС Извора"