Процедура №Т00736 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00736
Първа дата06.10.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на широколистна и иглолистна дървесина за нуждите на ТП ДГС "Смолян"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция