Процедура №ЗОП00219 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНЗОП00219
Първа дата30.09.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсъществяване   на   строителен   надзор   в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Пясъка- Балдарана" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово"