Процедура №ЗОП00220 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНЗОП00220
Първа дата30.09.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметУпражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП „Пясъка-Балдарана”- трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП"ДЛС Борово"