Процедура №ЗОП00216 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИНЗОП00216
Първа дата15.09.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсновен ремонт на ГАП "м. Момин мост - м. Тъмраш развалините" в териториалния обхват на ТП "ДЛС Тракия"