Процедура №Т00690 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00690
Първа дата04.09.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПочистване на площи, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури в отдели 151х, 152д, 156ц, 156о

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция