Процедура №ЗОП00213 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНЗОП00213
Първа дата28.08.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП "Мечкина река", находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Чепино"