Процедура №ЗОП00212 на ДГС Широка лъка

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Широка лъка
ИНЗОП00212
Първа дата28.07.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на ГАП "Беденски бани - Водениците" - четвърта степен, находящ се на териториалния обхват на ТП ДГС "Широка лъка"