Процедура №ЗОП00210 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНЗОП00210
Първа дата14.07.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за изграждане на нов ГАП „Килсе- Кидик- Лисичево“ – трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Извора“