Процедура №Т00559 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00559
Първа дата26.06.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обекти №2008, 2009С, 2010С, 2014С, 2015.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция