Процедура №ЗОП00189 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНЗОП00189
Първа дата10.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДЛС "Женда" за срок от 24 месеца.