Процедура №ЗОП00188 на ДГС Акад. Николай Хайтов

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Акад. Николай Хайтов
ИНЗОП00188
Първа дата09.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП ДГС "Акад. Николай Хайтов".