Процедура №ЗОП00182 на ДГС Акад. Николай Хайтов

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Акад. Николай Хайтов
ИНЗОП00182
Първа дата08.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметОсигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС Акад. Николай Хайтов" за срок от 36 месеца