Процедура №ЗОП00184 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНЗОП00184
Първа дата09.06.2020
Тип на процедуратаОбяви за събиране на оферти
ПредметИзвършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства собственост на ТП ДГС „Кирково“, за срок от 24 месеца.